3 Translated Nguyễn Man Nhiên Poems

By | 1 August 2017
New Year's Eve

from the unnourished brown
a patch of grass, a sidewalk pensive and quiet
a flock of bird breaking up black

solitude, measurements
without a sign
only a premonition, of faint stars behind the snow

and farther still, a jumbled drift

behind the kitchen door swinging 
the moon is a pot-au-feu
ages ago, faint scents of green onion
time-imbued with darkness

the new year is a secret
like the winter and its carriage of lanterns
the last passing shadow of a bird who is turning into a street banner


Giao Thữa từ cằn cỗi nâu đám cỏ nứt vỉa hè yên tĩnh một đàn chim vỡ đen cô đơn. kích thước không có dấu hiệu chỉ linh cảm những ngôi sao đằng sau tuyết xa hơn, một lộn xộn lang thang sau cánh cửa đu đưa của nhà bếp mặt trăng là một món hầm xa xôi hành lá thấm từ bóng tối năm mới là một bí mật giống như mùa đông mang những chiếc đèn lồng cái bóng đi qua cuối cùng của một con chim trở thành biểu ngữ
This entry was posted in TRANSLATIONS and tagged , . Bookmark the permalink.

Related work: