March 8 and March 7 and Forever | 8 Martie și 7 Martie și Mereu

By | 1 May 2020

Good evening,
I called so you can say happy birthday to me.
I let 24 hours pass
but I thought you might like to say happy birthday.

Because I am forced to speak
I remain quiet for too long
when I want to speak
everything goes against my nature
I want to filter messages
but I accept
I want to unlike
but I like
I want to unfollow
but I follow
the sound of incoming calls makes me want to scream.
I scream inside, then, politely:
Hello! Yes! How may I help you?
I scream inside
I scream.

When you say hello
I must reply
because that’s the way I am
and a stadium filled with people lacking b a s i c
kindness
who want to share
to explain
to complain
to announce
to inform
to notify me

because my thoughts
my skin and my synapses
have vanished
and it is never quiet
and never dark enough
never quiet enough
for me to process: you were very beautiful
I didn’t realise back then how beautiful you were.

because
the doorbell
and the knock on the door
make my stomach turn
and I answer with infinite kindness:

good evening, I am sorry to hear that you care.

the scream barely leaves

~

Bună seara,
am sunat să îmi spui la mulți ani.
Am lăsat să treacă 24 de ore
dar m-am gândit că ți-ar placea să îmi spui la mulți ani.

Pentru că vorbesc din obligație
tac îndelung
atunci când aș vrea să vorbesc
totul se întâmplă împotriva naturii mele
vreau să dau filter message
și dau accept
unlike
și dau like
vreau să dau unfollow
și dau follow
sunetul telefonului mă face să urlu.
urlu în interior apoi politicos:
Alo! Spuneți, vă rog! Cu ce vă pot ajuta?
urlu înăuntru
urlu.

Pentru că mă salutați
trebuie să răspund
pentru că sunt eu
și un stadion plin de oameni lipsiți de e l e m e n t a r ă
tandrețe
care vor să spună
să relateze
să se plângă
să anunțe
să informeze
să îmi aducă la cunoștință

pentru că gândurile mele
pielea și sinapsele 
s-au stins 
și nu e niciodată liniște
și niciodată destul întuneric
niciodată îndeajuns de liniște
să procesez: erai foarte frumoasă
eu nu îmi dădeam seama atunci cât de frumoasă erai.

pentru că
soneria
și ciocănitul la ușă
îmi întorc stomacul pe dos
cu infinită tandrețe răspund:

buna seara, îmi pare rău să aud că vă simțiți.

urletul iese un milimetru în afara gurii
și cade la pământ.

This entry was posted in ROMANIAN and tagged . Bookmark the permalink.

Related work:

Comments are closed.