Love | Dragostea

By | 1 May 2020

begins neither with a bang
nor with a sob

but with a shiver, a tiny hum
a stirred molecule
provoking storms inside the knees

wonderful things begin this way

at the tip of every finger
fragments of eyes,
hundreds of mirrors turned towards the world –

a kiss like a potent drink that shatters the spine

from my sky I see the whole bed

two beautiful invalids
silent under the blankets, in a motionless embrace.

they search for words
to fuse them together as one body

they smile. they breathe

their exhalations grow into great water plants entwining above the bed

~

nu începe cu un bang
şi nici cu un scâncet

ci înaintea lor o vibraţie, un zumzet mic
o moleculă trezită
stârnind furtuni în genunchi

nimic minunat nu poate începe altfel
 
la capătul fiecărui deget
fragmente de ochi,
zeci de oglinzi întoarse spre lume –

un sărut ca o băutură tare aruncă şira spinării în aer

din cerul meu se vede tot patul

doi invalizi frumoşi,
întinşi sub pături, tac împletiţi şi nemişcaţi.

ei caută cuvinte care
să îi sudeze aşa cum singur trupul i-a apropiat

zâmbesc. respiră

uriaşe plante de apă cresc din aerul expirat şi se înlănţuie deasupra patului

This entry was posted in ROMANIAN and tagged . Bookmark the permalink.

Related work:

Comments are closed.