Fever | Febră

By | 1 May 2020

I have a fever.
and in this light
I see the hideous beauty of all the plants forced to grow
in darkness.

The thought of you makes my hands hurt all the way up to my shoulders
keeps them separate from my body
stops them from hugging me.

instead of shoulders
I have two holes and the rain falls through them.
every time I talk to you, there is lightning outside.

I can’t even call it a dream
now that I’ve seen it materialising, relentless and strident
like mannequins devouring themselves
in a closet.

in ominous silence
our exquisite love passes from night to night.
no regrets. no death,
just this miraculous fever
in which reason fails
for it is too exact an instrument

~

am febră.
şi în lumina asta
văd frumuseţea hidoasă a tuturor plantelor silite să crească
pe întuneric.

doar mă gîndesc la tine şi mă dor mîinile pînă la umeri
asta le îndepărtează de trup
împiedicîndu-le să mă îmbrăţişeze.

în locul umerilor
am două gropi în care plouă.
de cîte ori îţi vorbesc, afară fulgeră.  

nici nu pot să-i spun vis
după ce am văzut-o întrupându-se stăruitor şi scrîşnit
aidoma mestecatului pe care îl fac manechinele
devorîndu-se într-o debara.

în cea mai cumplită linişte
dragostea noastră perfectă trece din noapte în noapte.

nici regrete. nici moarte,
doar febra asta miraculoasă
în care raţiunea dă greş
pentru că e un instrument prea precis.

This entry was posted in ROMANIAN and tagged . Bookmark the permalink.

Related work:

Comments are closed.