Last October

By | 1 May 2020

leaves and my frail-heeled shoes
your stubbed-out cigarettes on the ground
until yesterday love was a cricket astray
in the artesian well
and all the pink-lipped autumns…

over the doll’s house my young mother
laughs to my father who is revving his motor
she never understood the eclipse of life
the wine’s aroma, carried across the hills, inebriated present sorrows

from October we will circumscribe apathies
and we will sow the insanity of our nights together
on the narrow terrace of the apartment blocks
you and the robins’ song in the city gardens
will both anthropomorphise

seconds are carried on a leash like a communal dog
that nobody claims
and we attempt touch-ups with this autumn
over the anarchy of enamoured shadows
then we set alight the leaves
not squandered by the cyclone

autumns scatter, collapse, made
fresher than death’s cardboard shoes

~

frunze şi pantofii mei cu toc firav
ţigările tale stinse pe pământ
până mai ieri dragostea ca un greier rătăcit
în fântâna arteziană
şi toate toamnele cu rujul siclam…

dincolo de casa păpuşilor mama tânără
râde spre tatăl meu care îşi vâjâie motorul
nu a cunoscut eclipsa vieţii
venită de pe dealuri aroma vinului a îmbătat nefericiri prezente

din octombrie vom circumscrie letargii
şi vom semăna nebunia nopţilor în doi
pe terasa îngustă a blocurilor
tu şi larma sturzilor din grădinile oraşului
vă veţi ipostazia

clipele sunt purtate în lesă ca un câine comunitar
pe care nu îl revendică nimeni
iar noi tragem retuşuri cu toamna aceasta
peste anarhia umbrelor îndrăgostite
apoi dăm foc frunzişului
nerisipit de ciclon

toamne se răsfiră se pliază devin
mai noi decât pantofii de carton ai morţii

This entry was posted in ROMANIAN and tagged . Bookmark the permalink.

Related work:

Comments are closed.