Bicoloured | Bicolor

By | 1 May 2020

I can be quiet with the alabaster syllables
I can rattle the silence
or adorn the lines of destiny
with bicoloured storks

I love the endless column
its cedar scent
but the knife with which I sculpt the clouds
smells white as if cutting slices
from the snow of spotted horses

when will tiny gods
truly start to balance
upon the tragedy of being an angel
for a minute as long as an eel?

I retreat among waves
and scatter storms across the humble sea
where people hear no complaints
only the slow pedalling of lives

~

pot să tac cu silabele de alabastru
pot să zornăi liniștea
sau să împodobesc liniile destinului
cu berze bicolore

iubesc coloana infinitului aroma
ei de cedru
dar cuțitul cu care sculptez norii
miroase alb de parcă aș tăia felii
din zăpada cailor pagi

când vor începe cu adevărat
să se balanseze dumnezei minusculi
peste catastrofa de a fi înger
un minut lung cât un țipar?

mă retrag între valuri
și întind furtuni peste marea simplă
unde oamenii nu pot auzi proteste
doar vieți pedalând

This entry was posted in ROMANIAN and tagged . Bookmark the permalink.

Related work:

Comments are closed.