4 Translated Reagan R Maiquez Poems

By and | 1 February 2017


Image courtesy of Reagan R Maiquez

That Moment when an Owl Watches over Love

At that moment when an owl watches over love,
your sleep becomes my heart’s waking up.
The wind cradles the disquiet of your departure
in the quiet of a rustle
and your breathing that I long for.

Why does sleep have to be an awakening
as it watches over you,
embracing the width of your chest,
caressing the roughness of your hand?

Why does sleep have to be an unsleeping
every time you give in
to the peaceful slumber
of my unsheathed bereavement?

And now, my heart’s eyes are wide open
a wakeful bird flutters in joy
and in blinded love,
perched on the branches of our midnight.


Sa Sandaling Minamatyagan ng Pag-ibig ang Kuwago

Ang pagtulog mo 
ay paggising ng puso ko. 
Nakahele sa hangin 
ang pangamba ng paglisan 
nitong katahimikang 
dala-dala ng indayog 
at ng iyong paghinga
na matiyaga kong inaabangan. 

Bakit ang antok ay gising na gising 
binabantayan ka, 
nakayakap sa iyong malapad na dibdib 
nakahawak sa iyong magaspang na palad?

Bakit ang antok ay ang ‘di paghimbing 
dahil nandito ka 
at mapayapang natutulog
katabi ng aking
di maikubli-kubling
pangungulila? 

At ngayon,
bukas na bukas ang mga mata 
nitong aking puso 
isang ‘di nahihimlay na ibong 
humuhuni ng kaligayahan 
at bulag na pagsinta 
sa sanga ng puno 
nitong ating
hatinggabi. 

 


This entry was posted in TRANSLATIONS and tagged , . Bookmark the permalink.

Related work: