Four Translated Reagan R Maiquez Poems

By and | 1 February 2017

Pulses and Ripples

A peerless red taints the sky
and spreads through it
upon the death of the Sun.
Paleness’s peaceful dance
slowly catches fire,
there’s no heat, no blaze
in this stain that is the very picture
of the bleeding of the skies
as the eye of the moon peers out.
All the colours finally fade away:
Beauty is consumed by heat
and the firmament is drained
of its blood.
From blue to blue,
the mauve is moved
as sorrow tinges the East.
Only the waves of the sea
as they beat against the beach
and their fishy and briny kiss
on a long stretch of rocks
remain as glints that cradle
this wounded heart
each time these eyes eye
the seams of the shore
and this skin feels
the depth and body of this sea
and the heaven
on a bank on the brink of sorrow.


Pulso at Kilapsaw

Walang kaparis na pula
ang pumapailanlang at kumakalat
sa pagkamatay ng araw sa kanluran. 
Payapang sayaw ng pusyaw
ang unti-unting nagniningas,
walang init, walang apoy 
itong bahid na isa ring larawan
ng pagdurugo ng mga ulap
habang dumidilat ang matambuwan. 
Hanggang sa huli’y
lahat ng kulay ay kumupas:
mauubos ang rikit ng init 
at masasaid ang dugo
ng himpapawid. Mangangasul,
mangangasul.  
Mangungulila ang lila,
at kukulapol ang luksa
sa gawing ilaya. 
Tanging ang hampas
ng dagat sa dalampasigan
at halik ng lansa at alat 
sa mahabang batuhan,
ang matitirang anag-ag
na siyang hehele  
sa pusong sugatan;
sa tuwing tanaw
nitong mga balintataw 
ang pagitan ng mga pampang.
At ramdam nitong balat
ang himbing ng lalim 
at lawas nitong dagat
at langit ng dalam
hati sa pasigan. 

 


This entry was posted in TRANSLATIONS and tagged , . Bookmark the permalink.

Related work: