Mehmet Ali Çelikel2 Translations of Robyn Rowland in Turkish

Gelincikler Meral’e Ne yaşlı erkeklerin kırışık yumuşak elleri – kâğıt gibi kolay yırtılan – ne de park saksılarının buruşuk çiçekleri. Laleler gibi dimdik, kendinden emindir Kırmızı Türk Gelincikleri alabildiğine parlak, kırmızı dört yaprak, bir de gözlerine çekili birer kara sürmedir …

Posted in TRANSLATIONS | Tagged ,