Alter Ego

By | 1 May 2020

black is the only colour left
on da Vinci’s palette
and La Gioconda’s tears are flowing from the wood

she
sometimes walked out of the picture frame and reclaimed it
they made love until the canvas tore
her smile was different each time
and he climbed out of the corner of her lips
into another painting

you told me by night she is a jealous woman
who hypnotised the artist on the frontier between love and hate

that line thickens
like fog on a battlefield
soldiers crouched in trenches, the womb of a mother
who does not want them
their groans enlace in an umbilical cord towards the sky
the only certainty is the milky air from which they drink anxiously
life is a painting where the colours all learn the same language

I confess
I wish I could suspend time
and watch the seconds emerge from its mouth like translucent rats

you watch
you watch
you watch
how death flows inside me like a white delicate sand

come!
for you I could be the enamelled bowl
from which da Vinci still sips his water

~

pe paleta lui da Vinci a mai rămas doar negrul
din care lacrimile Giocondei se scurg

ea
ieșea uneori din ramă și îl revendica
făceau dragoste până se sfâșia pânza
zâmbetul era mereu altul
și el urca din colțul buzelor ei
într-un alt tablou

îmi spuneai că noaptea e o femeie geloasă
hipnotiza pictorul la frontiera dintre iubire și ură

linia aceea se îngroașă
ca o ceață pe un câmp de război
soldații stau în tranșee în pântecul unei mame
care nu-i dorește
gemetele se împletesc spre cer într-un cordon ombilical
aerul lăptos e singura certitudine din care sug înfricoșați
viața e un tablou în care vopselurile învață aceeași limbă

recunosc
aș vrea să pot spânzura timpul
să-i văd secundele ieșind pe gură ca niște șobolani translucizi

privești
privești
privești
cum moartea intră în mine ca un nisip alb și fin

vino!
pentru tine aș putea fi vasul smălțuit
din care da Vinci încă bea apă

This entry was posted in ROMANIAN and tagged . Bookmark the permalink.

Related work:

Comments are closed.