5 Halina Poświatowska Translations by Karolina Zapal and Ryan Mihaly

By , and | 1 February 2022


(last poem)

this is the last poem I’ll write
for you
no more, I said
then sealed the envelope
with a stamp
and tossed my flat square heart
into the thin grin
of the mailbox

now everyone tiptoes
around the mailbox
asking
what’s that —
has a bird moved in
its wings bang against the sides
and the box just about bursts
into song
(to już ostatni wiersz)

to już ostatni wiersz
dla ciebie
więcej nie będzie
powiedziałam
potem
zakleiłam list znaczkiem
i wrzuciłam
w podłużny otwór skrzynki
płaskie kwadratowe serce

teraz ludzie chodzą ostrożnie
wokół skrzynki z listami
pytają
co to—
czy w skrzynce z listami
zamieszkał ptak
bo tłucze
skrzydłami o boki
i nieledwie
śpiewa

This entry was posted in TRANSLATIONS and tagged , , . Bookmark the permalink.

Related work:

  • No Related Posts Found

Comments are closed.