5 Halina Poświatowska Translations by Karolina Zapal and Ryan Mihaly

By , and | 1 February 2022

(waiting is our time)

waiting is our time
waiting for you is the loveliest
countless evenings
have bloomed in smiling skies

we are one
we hold each other’s hands
and even the cat lying by the hearth fell silent
and listens to the rain

the drops blip — these are your feet
you walk toward me through a jewel-toned puddle
your face wet — I’ll kiss off the rain
come come

into my warm embrace
into these wanting arms
into my greedy mouth
like the rain
(oczekiwanie jest naszą porą)

oczekiwanie jest naszą porą
a najlepiej czekać na ciebie
tyle wieczorów
zakwitło na roześmianym niebie

jesteśmy tacy sami
trzymamy się za ręce
i nawet kot pod piecem zamilkł
i słucha jak pada deszcz

pluszczą krople — to twoje nogi
idziesz do mnie przez złote kałuże
twarz co zmokła — scałuję deszcz
chodź chodź

w moje ręce ciepłe
w moje ręce oczekujące
w moje usta zachłanne
jak deszcz

This entry was posted in TRANSLATIONS and tagged , , . Bookmark the permalink.

Related work:

  • No Related Posts Found

Comments are closed.