3 Petre Ioan Crețu Translations by Cristina Savin

By and | 3 February 2024

Heatwave

my city painted in green
and yellow, pale yellow
stained with the red of the sun
then the news bulletin the weather
all filtered through my hazel eye
in the glass screens and diodes
breaking news

we strolled together
having just met
the houses with red roof tiles crumbled
like a castle of cards holding hands
with the walls rolled up all the way to the beams
hurriedly we collided with a withering tree
stripped of bark and painted
then a thousand lost and forgotten cuckoos
in the ailing garden
surrounded by darkness and leaves
where I once wrote
a thousand meaningless poems

you knew I wasn’t afraid of the wind
or afraid of the storm or the arrow
I held your hand tight
to never lose myself to never lose you
we then slowly let go
and with a flutter we aimed for the sky
so beautiful we were
oh God, so beautiful!
Caniculă

orașul meu colorat în verde
și galben, galben palid
pătat cu roșul soarelui
apoi buletinul de știri vremea
toate trecute prin ochiul meu căprui
în ecranele de sticlă și leduri
breaking news

ne plimbam pe stradă amândoi
doar ce ne cunoscusem
casele cu țiglă roșie se năruiau
ca un castel din cărți ținându-se de mână
cu pereții suflecați până la bârnă
grăbiți ne loveam de câte un pom uscat
dezbrăcați de coajă și pictați
apoi o mie de cuci rătăciți și uitați
în grădina bolnavă
și peste tot se făcea noapte și frunze
pe care cândva am scris
mii de poeme confuze

știai că nu-mi este frică de vânt
nici frică de furtună nici de săgeată
te tot țineam strâns de mână
să nu mă uit să nu te pierd vreodată
apoi ne desfăceam brațele încet
și fâl fâl ne ridicam la cer
și ce frumoși eram
Doamne, cât de frumoși!

This entry was posted in TRANSLATIONS and tagged , . Bookmark the permalink.

Related work:

Comments are closed.