Prakash SubediAncient Man | पुरानो मानिस

Translated from the Nepali to the English by Prakash Subedi One needs the newest thing to kill the most ancient man on earth What thing of that kind do you have left? An amended democracy? A republic? Sophisticated guns tanks, …

Posted in 76: DALIT INDIGENOUS | Tagged ,

कार्डबोर्ड कारावास | Cardboard Incarceration

Translated from the English to the Nepali by Prakash Subedi अभिलेख भनिने यो कार्डबोर्डको जेल चिसो, हावाविहीन, र मृत्युजस्तै निस्तब्ध छ । भुइँदेखि छतसम्म चाङ् लगाइएका बाकसभित्र सुनिन छाडिसके पनि भित्रभित्रै आर्तनाद गरिरहेका आवाजहरू छन् अनि छन् अरूका एक-एक अंश …

Posted in 76: DALIT INDIGENOUS | Tagged ,