Marie Munkara(लहान मुलांवर लैंगिक संबंध लादणाऱ्या व्यक्तीला उद्देशून…. ) तुला कधी पश्चात्ताप झाला ​का? | Did You Have any Regrets? (Ode to a paedophile)

Translated from the English to the Marathi by Urmila Pawar काय विचार करत होतास तू जेव्हा तुझं आयुष्य संपत आलं तुझ्या हृदयाच्या अंतिम ठोक्यापर्यंत? या बद्दल विचार केलास तू कधीतरी … काय तू त्या चोरलेल्या क्षणासाठी व्याकुळ झालास ते शब्द …

Posted in 55.1: DALIT INDIGENOUS | Tagged ,