as citizen, i pledge | Singapore

By and | 31 October 2020

Bansang maunlad malinis, kaytanyag
mangangalakal sa dagat naglalayag
organisado, dayuha’y protektado
kulturang iba’t iba’y nagkakasundo.

Kalinisang taglay ay walang kapantay
mamamayan, ay masayang namumuhay
pagmamahal sa anak sadyang dalisay
pamilya, s’yang pangunahing kaagapay.

Dignidad ng tulad kong manggagawa
sa kanila’y iminulat, pinakita
tiwala at giliw tanging kayamanan
pusong maawain sa kan’la’y inilaan.

Singapore, ang tangi kong pinapangarap
bansa kang gatuldok, ngunit napakaunlad milyong dayuhan ay umaasang matupad
karangyaan ng buhay na nais malasap.

Ako,
sa bansa
ng dayuhan
bilang isa sa mga
manggagawang OFW
ay taimtim na nananalangin
tungo sa kaligtasan ng bawat isa
at karapatan ng bawat isa sa maayos
na kalagayan, ligtas sa kapahamakan at
pagkapariwa ng buhay dahil lamang
sa kakulangan, at pagmamahal
na nawaglit sa panandalian
ng pagkawalay sa mga
minamahal sa buhay
dakila ang Diyos
na siyang kong
tinatangi’t
gabay.

This entry was posted in 99: SINGAPORE and tagged , . Bookmark the permalink.

Related work:

Comments are closed.