SỰ TÍCH CHÚA | A FAIRYTALE OF GOD

By | 1 October 2020

Hoàng tử hôn công chúa ếch
Rồi hoàng tử hôn cung nữ
Cung nữ vuốt má bác làm vườn
Bác làm vườn cho cậu bé đánh giày quả táo
Quả táo được cậu bé chia cho cô bé bán vé số
Tờ vé số rơi vào tay kẻ trộm chó
Kẻ trộm chó khạc vào cây hoa ven đường
Cây hoa chết mang theo mầm bệnh cúm ếch
Những người còn lại sống khỏe mạnh
Và nói chung yêu đời đến khi đầu bạc răng long
(Trừ kẻ trộm chó có lần bị chó cắn
Nhưng hình như đã kịp tiêm phòng
Còn hắn có cắn ai không thì tôi không rõ).


The prince kissed the frog princess.
The prince kissed the palace maid.
The maid fondled the gardener’s cheek.
The gardener gave the shoeshine boy an apple.
The apple was shared with the lottery ticket girl.
A lottery ticket was purchased by the dog thief.
The dog thief spat on the roadside flower.
The flower died carrying away frog flu germs,
leaving the others healthy lives
and maybe still sharing love amongst them,
until they died naturally of old age –
(except the dog thief, who had been bitten by a dog,
but, fortunately, vaccinated in time,
although if he had bitten anyone else,
I wasn’t sure.).

Translated by Joe Dolce

This entry was posted in 97 & 98: PROPAGANDA and tagged , . Bookmark the permalink.

Related work:

  • No Related Posts Found

Comments are closed.