Gig Ryan in Vietnamese Translation

By | 1 February 2014
Điều ấy thở than

Bạn muốn đi sống càng xa càng tốt
xa khỏi những khuôn kim cương và những chú thích
từng có sự đầy tự tin của mười

khách lạ đón vào nhà
Giờ, nàng ta không bao giờ còn muốn vò nát
hơi nước dâng lên từ chân nàng như một tương lai

Bạn đi ngang qua mộ của Thi Sĩ Vô Danh
không hối tiếc và lòng quyết tự hiến
sợ hãi những chữ có thể rơi ra trên đường phóng tới

chờ đợi câu đùa khéo nào đấy làm se nứt môi những chiếc tách
giờ anh ấy biến mình thành một gã rối của chính mình
kẻ đã từng yêu nó như một nghệ sĩ

và, như một phụ huynh, bị đánh thuế tột cao
Những giấy tờ ngủ trưa trên những đầu kẹp giấy canh nhìn
đung đưa như sự nghiệp
họ đi về nhà đi vào khí loãng ở một vùng ao hồ

That laments

You want to live as far away as possible
from those diamond casts and footnotes
that used to have the confidence of ten

welcoming strangers
Now, she never wants to crush
steam rising from her feet like a future

You pass the tomb of the Unknown Poet
remorseless and dedicated
scared that words might fall out on the drive

waiting for some witticism to chap the cups
Now he makes a puppet of himself
who loved it as an artist

and, as a parent, was taxed to very height
Papers nap over the watching clips,
dandling as career,
they go home to the aether in a lake.


These poems both appear in New and Selected Poems (Giramondo Publishing, 2011) and in Selected Poems (Bloodaxe Books, UK, 2012)

This entry was posted in TRANSLATIONS and tagged , . Bookmark the permalink.

Related work: