Phan Nhien Hao in English Translation

By | 1 February 2014
In the changed season

I heard the season has changed
the river is running this direction then one day the sea will enter the city
I heard in the far places people had lit up the night
with pleasure some are sitting down
an elongated room: people among the book shelves
the library is not that busy and high above sometimes I heard
that I was once a day dreamer who now often is too busy
to discern the breathings of the birds
a brown-bricked road, a time-perfected
flower, if one is to talk about youth
or, homeland, certain names, their abstracted relations
As nights fall I heard things will be calm again
I walk alone and this aloneness clings on me
two tied into one down the road-slopes
I heard conflict and reconcilement are dialectics of the wheels
surely the highway surface and speedy motion are handsome signs
                                        of a big city
I am right under the roadsigns
still manage to get lost from one haunt to the next
among schools of philosophy, political doctrines
                          and welfare policies for the poor
I have my skin, the colour of a metal coin
I heard if patient enough I may be able to do an exchange
for food, things neatly packaged, geographical moves
I heard many people like me have finished
yet I still am walking under a small sign, a flower
this pair of shoes cost me seventy-five dollars.
Trong mùa đã đổi

Nghe nói là mùa đã đổi
con sông chạy hướng này rồi một ngày biển sẽ vào thành phố
nghe nói là ở xa người ta đã thắp đèn
ngồi chơi trong căn phòng hẹp giữa các kệ sách
thư viện vắng người và ở trên cao
tôi đôi khi nghe nói chính tôi là kẻ mơ màng
nhưng thường thì sự bận rộn
không nghe những con chim thở
con đường gạch nâu và một bông hoa cổ điển
của những giấc mơ thiếu thời
quê nhà và một vài liên hệ mù mịt
buổi tối nghe nói sẽ yên
nhưng tôi bước đi và sự một mình lẻo đẻo
ngã bóng xuống đồi
Nghe nói xung đột và hóa giải là biện chứng của những bánh xe
mặt lộ và chuyển động là dấu hiệu điển trai của thành phố lớn
tôi ở dưới các bảng chỉ đường
                          và còn lạc từ hang ổ này sang hang ổ khác
triết học, chủ nghĩa
và những chính sách phúc lợi người nghèo
tôi có màu da của đồng kim loại
nghe nói nếu kiên nhẫn thì tôi có thể đổi được thức ăn
sự kiện đóng thùng, các cuộc chuyển dời địa lý
nghe nói nhiều người như tôi đã xong
và tôi còn đi dưới bông hoa nhỏ
đôi giày này giá bảy mươi lăm dollars.

This entry was posted in TRANSLATIONS and tagged , . Bookmark the permalink.

Related work: